W kwietniu 2018 roku miała miejsce uroczysta inauguracja projektu „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. Wydarzenie to uświetnili swoją obecnością między innymi dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM Pani prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Wielkopolska Kurator Oświaty Pani Elżbieta Leszczyńska, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Pan prof. dr hab. Bronisław Marciniak a także kierownik Projektu, Pani dr Izabela Cytlak. Uczestnicy przybyli z licznych jednostek samorządu terytorialnego z obszaru całej Wielkopolski wzięli udział w pierwszym module zajęć, uczestnicząc wykładach i warsztatach, 24które zostały przez nich wysoko ocenione. Tym samym wykonali pierwszy krok do udoskonalenia działania systemu oświatowego w swoich regionach.