Wielkopolski Kurator Oświaty, pani Elżbieta Leszczyńska, zaprosiła przedstawicieli organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe na seminarium edukacyjne pt. „Wyzwania dla edukacji ponadpodstawowej”. Spotkanie odbyło się 17 kwietnia 2018 r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym PAN w Poznaniu. Także my mieliśmy okazję zaprezentować założenia naszego Projektu i zaprosić do udziału przedstawicieli JST.